Ostron (Ostrea edulis) i Kosterhavets nationalpark

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
30
Studien visar på utbredning och täthet av ostron inom nationalparken skattad med hjälp av en ny videometod som även kan användas för kartläggning av andra arter.
Kommentar:
Finns endast som pdf