Kalkning och bottenfauna

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
32
En beskrivning hur bottenfaunan i kalkade vattendrag har förändrats till följd av genomförda kalkningsåtgärder.
Kommentar:
Finns endast som pdf