Försurning och kalkning i Västra Götalands län

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
30
Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten inom Västra Götalands län 2013. Rapporten är en sammanfattning av 2013 års kalkning, effektuppföljning och biologisk återställning i Västra Götalands län.
Kommentar:
Finns endast som pdf