Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011-2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
67
Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011-2013. 20 kärr besökta varje år, nya kärr har slumpats ut varje år från ett totalskikt.
Kommentar:
Publikationen är gratis att beställa