Inventering av skalbaggar knutna till död tall i Vänerskärgården

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
19
Under sommaren 2013 eftersöktes skalbaggar knutna till äldre död och nydöd tallved i delar av Vänerskärgården i Västra Götalands län. Inga fynd av de eftersökta åtgärdsprogramarterna gjordes i något av de tre inventeringsområdena Brommö, Kållands eller Kalvö skärgårdar.
Kommentar:
Finns endast som pdf.