Kulturarv och klimatförändringar i Västra Götaland

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
23
Rapporten är en beskrivning av ett projekt, en metod för att analysera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet inom Västra Götalands län.
Kommentar:
Finns endast som pdf