Skyddsvärda träd och andra träd – miljöer, dödlighet och mörkertal

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
23
De öppna miljöerna är viktiga för träden. De har en större andel friska träd, större andel skyddsvärda träd, större andel träd med stora hål och större andel efterträdare än det finns i skogen. Samtidigt innehåller skogarna naturligtvis fler träd, även fler skyddsvärda träd och något fler jätteträd än öppna miljöer. Detta visar även på igenväxning som det största problemet för jätteträden.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.