Bottenfauna i Västra Götalands län 2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
257
Rapport innehåller resultatet från de bottenfaunaundersökningar som genomfördes under 2013. Sammanlagt undersöktes 73 lokaler, varav 65 ingår i olika kalkningsprojekt och åtta var okalkade referenslokaler. Resultatet visar på kalkningsverksamheten fungerar väl och eutrofiering inte är ett problem när det gäller de undersökta vattendragen
Kommentar: