Missionshus och missionskyrkor - inventering inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
74
Kulturhistorisk inventering av missionshus och missionskyrkor i Västra Götalands län. Sammanfattning med analys och kommunvisa bilagor med enskilda objekt.
Kommentar:
10 bilagor på 2 096 sidor.
 Bilagor