Hävd i slåtterängar – miljöövervakning i Västra Götalands län 2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
14
Den regionala miljöövervakningen har mätt gräshöjd i 25 slåtterängar. 83 procent av slåtterängarna hävdades genom slåtter. Av dessa slogs 29 procent på en mindre del av ytan än den angivna arealen.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.