Mottagande och etablering av nyanlända i Västra Götaland 2014

Löpnummer:
2014:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
118
Rapport kring mottagandet i länet som baseras på en enkätundersökning riktad till kommunerna i länet. Undersökningen görs också på nationell basis men en nationell rapport.
Kommentar: