Om kvinnor och män i Västra Götalands län – en statistikbok 2014

Om kvinnor och män i Västra Götalands län, rapportomslag
Löpnummer:
2014-29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
35
Regional statistik som är könsuppdelad inom kategorierna hälsa, utbildning, barn och familj, förvärvsarbete, inkomst, kriminalitet samt makt och inflytande.
Kommentar: