Övervakning av miljögifter i havskräfta och hummer

Löpnummer:
2014:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
26
Miljöövervakning av miljögifter i kräftor och hummer på sex stationer längs Bohus- och Hallandskusten.
Kommentar: