Inventering av sydlig sotlav och ladparasitspik i Västra Götalands län 2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
39
En inventering av sydlig sotlav och ladparasitspik på 47 äldre omålade byggnader i Västra Götalands län. Ett fynd av sydlig sotlav gjordes.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.