Elfiske i Västra Götalands län 2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
307
Rapporten innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2013. Under 2013 års fisken utfördes under goda förhållanden, trots detta visar många lokaler på svaga fiskbestånd. 2013 fiskades det 144 olika lokaler.
Kommentar:
Finns endast som pdf