Inventering av stortapetserarbi i Västra Götalands län 2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
26
Denna rapport redovisar resultatet av en inventering av stortapetserarbi under 2013. Syftet med inventeringen har varit att i två utvalda områden i Västra Götalands län finna moderna förekomstlokaler för arten som omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram.
Kommentar:
Finns endast som pdf.