Förändring av växtbiomassan i en grunt marint ekosystem

Förändring av växtbiomassan i en grunt marint ekosystem
Löpnummer:
2014-22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403‐168X
Publicerad:
2014
Sidantal:
48
En modell över källor och sänkor av näringsämnen som dominerar i ett grunt kustekosystem längs svenska västkusten.
Kommentar: