Ökar antalet hudcancerfall? Analys av utvecklingen i Västra Götalands län

Löpnummer:
2014:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
28
Både internationellt, i Sverige och i Västra Götaland har antalet hudcancerfall ökat kraftigt under de senaste 20-30 åren. Ultraviolett (UV-strålning) är den viktigaste yttre riskfaktorn. Våra solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer. Den finns en stark koppling mellan att bränna sig ofta, speciellt i yngre år, och att drabbas av malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer.
Kommentar: