Askskottsjuka – ett fortsatt hot mot våra skyddsvärda askar

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
29
Inventering visar att 84 % av de skyddsvärda askarna i länet drabbats av askskottsjuka jämfört med 62% 2009. Dödlighet har ökat till 2,1% per år. Rekommendationen är att låta alla sjuka askar stå kvar om de inte utgör en säkerhetsrisk.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.