Trålskyddsuppföljning i Koster-Väderöfjorden: Sedimentationsundersökning i Spiran

Löpnummer:
2014:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
28
Inom Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden har sex djupare områden i fjorden avsatts som skyddsområden med trålförbud. Detta är en första uppföljning av om skyddsområdena har den gynnsamma effekt på den biologiska mångfalden som avsetts, och innehåller en analys av om trålning i närheten påverkar grumligheten i skyddsområdena.
Kommentar:
Finns endast som pdf