Trålskyddsuppföljning i Koster-Väderöfjorden – ROV-undersökning av bottenfaunan

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
69
Inom Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden har sex djupare områden i fjorden avsatts som skyddsområden med trålförbud. Detta är en första uppföljning både av kontroll att förbudet efterlevs och att skyddsområdena har den gynnsamma effekt på den biologiska mångfalden som avsetts.
Kommentar:
Finns endast som pdf