Handlingsplan för Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och jämlikhet 2014-2017

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
32
Handlingsplanen är ett stöd i att integrera ett rättighetsper-spektiv i hela Länsstyrelsens verksamhet. Planen syftar även till att stärka kopplingen mellan jämställdhet och Länsstyrelsens andra uppdrag kring mänskliga rättigheter.
Kommentar:
Uppdaterad 2016-02-12 Finns endast som pdf.