Bottenfauna i Flian och Hornborgaån 2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
32
Rapport innehåller resultatet från en bottenfaunaundersökning som genomfördes under 2013 och är en upprepning av undersökningar 1995 och 2004 med syfte att följa effekter av Hornborgasjöns restaurering.
Kommentar:
Finns endast som pdf