Pollen och luftföroreningar – bidrar alla till behovet av allergiläkemedel

Löpnummer:
2014:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
112
En analys av hur allergiframkallande pollen och några luftföroreningar tillsammans påverkar försäljningen av allergiläkemedel.
Kommentar: