Fisk- och fiskevårdsplan för Vänern

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
174
Fisk- och fiskevårdsplanen är en nulägesbeskrivning av Vänerns fiskarter, deras status samt de olika fiskeintressena i sjön. Förslag på åtgärder och förändrad förvaltning finns också.
Kommentar:
Finns endast som PDF