Rökfria skolgårdar – Finns det?

Löpnummer:
2014:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
27
Under hösten 2013 har Länsstyrelsen kartlagt skolgårdar i länets alla 49 kommuner för att se hur rökfria de är.
Kommentar: