Rapport om byggnadsnämndernas tillsyn under 2012

Rapport om byggnadsnämndernas tillsyn under 2012
Löpnummer:
2014:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
 
Rapporten redovisar tillsynsläget enligt PBL i länet.
Kommentar: