Jämställt Västra Götaland - Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2018

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:99
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
39
Jämställt Västra Götaland 2014-2018 är en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete där vi gemensamt lyfter goda exempel, skapar likvärdighet i länet och möjliggör samordning och erfarenhetsutbyte.
Kommentar: