Uppföljning av ostronört 2013, i Västra Götalands län

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:98
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
24
Uppföljning av växtlokaler för ostronört och jämförelse med tidigare data från 2009
Kommentar:
Finns endast som pdf