Uppföljning av martorn 2013, Västra Götalands län

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:97
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
45
Uppföljning av växtlokaler för martorn samt jämförelse med tidigare uppföljningsdata från 2009.
Kommentar:
Finns endast som pdf.