Provtagning med dykmetod och videometod – en jämförelse: Pilotstudie inför ett nytt miljöövervakningsprogram för vegetationsklädda bottnar i Västerhavet

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
36
Denna studie jämförde en video- och dykmetod inför ett nytt miljöövervakningsprogram för vegetationsklädda bottnar i Västerhavets distrikts kustvatten. Enligt resultaten rekommenderas video för skattning av algers täckningsgrad och dykning för skattning av artdiversitet på hårdbotten.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil