”…men ingen berättar om de fula sidorna…”

Omslag rapport
Löpnummer:
2013:94
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
120
Rapport från en FoU-cirkel för lokal mobilisering mot cannabis.

Sju kommuner i länet har deltagit i fou-cirkel om lokal mobilisering mot cannabis under ledning av forskaren Björn Andersson och Lolo Lebedinski
Kommentar: