Biotopkarteringar i Rolfsåns-, Kungsbackaåns- och Göta älvs vattensystem 2010

Bild på rapportens framsida
Löpnummer:
2013:92
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
129
Resultat av biotopkarteringar i Rolfsåns-, Kungsbackaåns- och Göta älvs vat-tensystem 2010. Beskrivning av vattenbiotoper, närmiljö och vandringshinder.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil.