Ekologisk odling av rabarber

Rapportomslag Ekologisk odling av rabarber
Löpnummer:
2013:90
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
26
Kompendium/odlingsvägledning om att odla ekologiska ra-barber yrkesmässigt (för avsalu).
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil