Ekologisk odling av päron

Rapportomslag Ekologisk odling av päron
Löpnummer:
2013:89
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
40
Kompendium/odlingsvägledning om att odla ekologiska päron yrkesmässigt (för avsalu).
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil