Ekologisk odling av hallon

Rapportomslag Ekologisk odling av hallon
Löpnummer:
2013:87
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
50
Kompendium/odlingsvägledning om att odla ekologiska hallon yrkesmässigt (för avsalu).
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil