Ekologisk odling av jordgubbar

Rapportomslag Ekologisk odling av jordgubbar
Löpnummer:
2013:86
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
82
Kompendium/odlingsvägledning om att odla ekologiska jord-gubbar yrkesmässigt (för avsalu).
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil.