Bottenfauna i Västra Götalands län 2012

Rapport 2013-78
Löpnummer:
2013:78
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
120
Rapport innehåller resultatet från de bottenfaunaundersökningar som genomfördes under 2012. Under 2012 undersöktes det 92 olika lokaler. Resultatet visar på kalkningverksameten fungerar väl och eutrofiering inte är ett problem när det gäller de undersökta vattendragen
Kommentar:
Finns endast som pdf