Stigande vatten och kustnära kulturmiljöer

Löpnummer:
2013:77
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
34
Översiktlig sårbarhets- och konsekvensanalys. Rapporten redovisar hur en stigande havsnivå kommer att påverka den kustnära bebyggelsen, en översiktlig sårbarhetsanalys för år 2100.
Kommentar: