Skyddad natur i ett förändrat klimat. Grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur.

Rapport 2013-74, Skyddad natur i ett förändrat klimat
Löpnummer:
2013:74
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
45
Effekter av förväntade klimatförändringar i naturen, med fokus på strandängar och ädellövmiljöer. Förslag till skötselåtgärder för att minska de negativa effekterna i skyddade områden.
Kommentar:
Finns endast som pdf