Drömmar om landsbygden. Möte med invandrargrupper inför Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Rapport 2013-73, drömmar om landsbygden.
Löpnummer:
2013:73
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
21
Som en del i förberedelserna för det nya landsbygdsprogrammet, som införs 2014, har Länsstyrelsen bjudit in två invandrarföreningar till ett samtal om landsbygden. Vilka erfarenheter bär de med sig från landsbygden i hemländerna? Hur ser de på den svenska landsbygden och möjligheterna till jobb och boende?
Kommentar:
Finns endast som pdf.