Västra Götalandsmodellen - Sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning

Omslag rapport 2013:67
Löpnummer:
2013:67
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
24
Vägledning för inkludering av sociala risker i risk- och sårbar-hetsanalyser
Kommentar: