Bidrag till jordbrukets överloppsbyggnader i Västra Götaland

Rapport 2013-65
Löpnummer:
2013:65
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
36
Redovisning av en bidragssatsning fenomförd under åren 2006-2007 genom medel från kulturmiljöanslaget.

Under åren 2006 till 2007 genomfördes en bidragssatsning på överloppsbyggnader genom kulturmiljöanslaget.  Rapporten är en redovisning av projektet och något om dess resultat.
Kommentar: