Bostadsmarknadsanalys i Västra Götalands län 2013

Omslag rapport. Hus i motljus och ordmoln på himlen.
Löpnummer:
2013:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
36
Bostadsmarknadsanalysen visar läget på länets bostads-marknad i ett urval av perspektiv. Utgör planeringsunderlag för kommunerna och rapporteras till Boverket/regeringen.
Kommentar: