Besöksräkning i västsvenska naturreservat och fornlämningar

Rapport 2013-62
Löpnummer:
2013:62
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
109
Besöksräkning har utförts i drygt 40 naturreservat under åren 2010-2012. Arbetet har utförts av Västkuststiftelsen i samarbete med Länsstyrelsen. I rapporten presenteras resultaten från räkningarna.
Kommentar: