Kiselalger i Västra Götalands län 2012

Rapport 2013-55, Kiselalger i Västra Götalands län 2012
Löpnummer:
2013:55
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
96
Data från kiselalger är viktiga för länets uppföljning av miljö-mål och kalkningsinsatser samt som underlag för status-klassningen. 2012 undersöktes 21 lokaler i länet. Resultaten visar att 7 av dessa är övergödningspåverkade och 5 lokaler är sura eller mycket sura.
Kommentar: