Växtplankton i fem sjöar i Västra Götalands län 2012

Rapport 2013-54, Växtplankton i fem sjöar i Västra Götalands län 2012
Löpnummer:
2013:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
 
Tre regionala referenssjöar Fisjön, Stora Galten och Torr-gårdsvattnet samt två sjöar i Örekilsälven Ellenösjön och Östersjön provtogs och analyserades. Fisjön och Torrgårds-vattnet har få arter vilket visar på försurning medan artsam-mansättningen i Ellenösjön och Östersjön visar på övergöd-ningsproblem. Det finns dock en tendens till att andelen blågröna bakterier minskar i dessa sjöar vilket är en positiv utveckling.
Kommentar: