Utvandrande blankål vid Jonsereds kraftstation, Säveån. Försök att styra vandringen med hjälp av spänningsfält.

Rapport 2013:53 Utvandring av blankål
Löpnummer:
2013:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
23
Ett försök att med ett elektriskt spänningsfält för att styra individmärkta blankålar mot naturfåran vid kraftstationen i Jonsered gjordes under år 2012. Det elektriska fältet alstras via rostfria stavar som hänger från två wirar på snedden över intagskanalen till kraftstationen. De i årets försök använda spänningsfälten har möjligen en anlockningseffekt då vand-ringen verkar ske vid aktivt spänningsfält men antalet ålar som ingick i försöket var mycket begränsat.
Kommentar: