Tillsynsveckan våren 2013

Löpnummer:
2013:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
20
Tillsyn för ett hållbart samhälle.

Den 22-26 april genomfördes en Tillsynsvecka. Sammanlagt genomfördes åtta tillsynsprojekt förutom det ordinarie tillsynsarbetet. Totalt hanterades 290 tillsynsärenden i hela länet. Sammantaget blev det även en mycket framgångsrik mediesatsning.
Kommentar: