Mottagande och etablering av nyanlända i Västra Götaland 2012 – Resultatet av en enkätundersökning riktad till länets kommuner

Omslag av rapporten
Löpnummer:
2013:48
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
136
Resultatet av en enkät riktad till länets kommuner där Länsstyrelsen följer upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända på lokal och regional nivå.
Kommentar: